အစီရင်ခံစာကို ဖန်တီးပါ။

မုန့္ဟင္းခါးတြင္တင္ျပထားေသာ အကူအညီ အစီရင္ခံစာမ်ားအား တင္ပုိ့ရန္နွင့္ခြဲထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ မုန့်ဟင်းခါး


ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အလိုက် ကွာဟမှု

ကဏ္ဍအလိုက် Coordination Body

ကဏ္ဍအလိုက် ကွာဟမှု

နေရာဒေသအလိုက် ကွာဟမှု

Example: select "No Actual Start Date" and "No Actual End Date" to get all activities that have either no actual start date or no actual end date.